beddanismanlik-kocluk

KOÇLUK

Tüm Dünyada artık yöneticilikte koçluk modelleri uygulanmaya başlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır, artık günümüzde yönetmekten ziyade beraber yönetmeye doğru gidilmekte, ast üst ilişkilerini güçlendirme yönünde olumlu gelişimler kaydedilmiştir.

Eğitim modülündeki en önemli süreç koçluk hem eğitimin geri dönüşümleri almak hemde geribildirim vermek için yapılacak çalışmadır. Kısaca bir oryastasyon sürecidir.

Uygulama yöntemi eğitimlerin uygulanması sonrasında 6 hafta haftada 2 yarım gün alınan çağrıların dinlenmesi bizzat gerçek örneklerden yola çıkarak çalışanlara geri bildirim, yöneticilere önerilerde bulunulması 6 hafta sonunda gelinen noktada gelişim raporunun düzenlenmesini içeren faaliyetlerin bütününü içerir.