beddanismanlik-protokol-ve-nezaket-kularrali

PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI EĞİTİMİ

Protokol kelimesi geniş anlamda iş ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır. Protokol kuralları, önce işletmenin iş saygınlığının koruyucusu olduğu kadar, işletmeler arası ilişkilerde şekil yönünden izlenmesi gereken yolu gösterir.

Protokol kuralları, ayrıca, toplum yaşamında sosyal davranış kuralları ile birleşik ve iç içe uygulanır. Çağdaş toplumlarda, kişisel ve ailesel hayatın evrensel olarak benimsenen dokunulmazlığı saklıdır. Ancak özellikle resmî görevlerde bulunanlardan, tüm diğer meslek ve alanlarında hizmet verenlere kadar, insanların kendi yaşantı ve sosyal ilişkilerini kesin bir sınırla resmî özel ayırımına tâbi tutmaları olanaksızdır.

İnsanın, hangi meslek ya da alanda olursa olsun amacı, toplumda güvenilirlik ve saygınlık yaratmaktır. Sürekli başarı ve mutluluk buna bağlıdır. Toplum içinde kişilik, insanın çevresinde belirli bir yer kazanmasıdır. Ancak bu, öğrencilik yıllarından başlayarak gelişen ve kendini çevresine yavaş yavaş kanıtlayan bir olgudur. İnsanların kişiliği belirginleştikçe, toplumdaki ilişkileri daha çok ilgi toplar ve aynı zamanda bu ilişkiler daha yakından izlenir, gözlenir.

KURSUN  İÇERİĞİ:

 • Protokol ve Görgü
  • Protokol Nedir?
  • Güvenilirlik ve Saygınlık
  • Görgü Terbiye Nezaket Zarafet
 • Hitap Şekilleri
  • Genel
  • Astların Görevleri
  • Bayanlarla İlgili Hitap Şekilleri
  • Dikkat Edilmesi Gerekli Diğer Hususlar
  • Mektuplarda Hitap Şekli
 • Telefonla Konuşma
  • Telefonla Konuşmada Temel Nezaket Kuralları
 • Kıyafet
  • Ana İlkeler
  • Güzel Giyinmek
  • Hanımlar İçin Kıyafet
  • Renkler
 • Selamlaşma
  • Selamlamanın Önemi
  • Selamlamada Temel Kurallar
  • Selam Vermeyecek Olanlar
  • Toplumda Selamlaşma
 • Genel Nezaket Kuralları ve Davranış Usulleri